News

Vlerat dhe teknikat e kultivimit te leguminozeve.

Vlerat dhe teknikat e kultivimit te leguminozeve.

 Vlerat dhe teknikat e kultivimit te leguminozeve.

"Te dimë më shumë për vlerat e bishtajoreve (fasule, bizele, thierza etj..) dhe kultivimi i tyre." 

1. MANIFESTI I BISHTAJOREVE

  

 

2. UDHËZIM PËR KULTIVIM:
BATHA

 

3. UDHËZIM PËR KULTIVIM: QIQRA

4. UDHËZIM PËR KULTIVIM: SHUMËZIMI I FARAVE BISHTAJORE

  

5. UDHËZIM PËR KULTIVIMIN E BISHTAJOREVE NE BALLKONE

 

6. INSTRUKSIONET E KULTIVIMIT: SOJË - EDAMAME